Kvalitativ Risikoanalyse

Kvalitativ Risikoanalyse

iChange modell for kvalitativ risikoanalyse bygger på standarden NO ISO 31000 for risikoanalyse. Analysen gjenomføres som en workshop – ofte i sann tid, men kan alternativ gjøres helt eller deleves som et asynkront møte (forskjellig tid).

De modellen vi beskriver her kan justeres og tilpasses det aktuelle behov.

Deltakerne arbeider individuelt i MeetingSphere gjennom alle steg i prosessen.  De ser hva alle skriver, men er anonyme overfor hverandre. De kan skrive inn sin bidrag samtidig og er ikke avhengig å vente på å få ordet.  På den måten inviteres deltakerne til en effektiv prosess hvor de kan bidra uheldig påvirkning fra andre.

Vi følger denne modellen:

 1. Avklaring av risikomatrisen
  1. Risikoakseptkriteriene
  2. Konsekvensområder
 2. Identifisering av farer og uønskede hendelser
 3. Struktutere og organisere farene/de uønskede hendelsene
  1. i naturlige grupper
  2. fjerne dubletter
  3. avklare uklarheter
 4. Analyse av Iboende Risiko
  1. vurdering av sannsynlighet
  2. vurdering av  konsekvenser
 5. Valg for videreføring risikoer som ligger utenfor akseptkriteriene
 6. Identifisering av eksisterende barrierer for hver av risikoene som er videreført
  1. For å hindre at det skal skje
  2. for å redusere konsekvensene hvis det skjer
   1. sss
 7. Analyse av Rest Risiko
  1. vurdering av sannsynlighet
  2. vurdering av  konsekvenser
 8. Valg for videreføring de risikoer som er utenfor akseptkriteriene
 9. Foreslå nye tiltak/barrierer
  1. for å fjerne faren
  2. for å redusere konsekvensene
  3. diskutere og utdype forslagene og den forventede effekten av dem.

 

Eksempler på rapporter levert i Excel format: