Tjenester

   Tjenester fra iChange

 

iChange fasiliterer og støtter viktige forretningsprosesser. Vi har utviklet betydelig kompetanse i effektiv gjennomføring hvor tid, kvalitet og engasjement er viktige momenter for et lønnsomt resultatet av prosessen.

Det unike i våre tjenestene er aktiv bruk av gruppeverktøy (MeetingSphere) som gjør arbeidsprosessen både uhyre effektiv, engasjerende og fokusert. Kombinert med omfattende kompetanse i fasilitering og prosessledelse, og ikke minst, seniorkompetanse på fagområdene som berøres av prosessen leverer vi kvalitet.

Vi presenterer et bredt utvalg av de arbeidsprosesser som vi kan levere. De framstår som standardiserte og vel forberedte prosesser, men justeres ofte for å tilpasse seg kundens spesifikke behov og forventninger.

Den erfaring vi har opparbeidet er også det beste utgangspunkt for å utvikle nye modeller på områder hvor vi tidligere ikke har levert.  Bred kompetanse fra mange år som fasilitatorer o gledere har gitt oss tyngde til å møte de fleste utfordringer kunder stiller oss overfor.

Viktige parametre for oss i våre leveranser er:

  • Effektivitet   Prosessen fra man starter analysen til man kan implementere nødvendige tiltak skal være kort, men kvalitativt riktig.
  • Medvirkning   Nøkkelpersonene som er knyttet til tema må ha en reell mulighet til å delta i prosessen, aktivt.  De skal bidra i evalueringen og lære av resultatene.
  • Eierskap   De som deltar i prosessen må føle at de har et forhold til resultatet, at de er hørt, at de har påvirket, at det er korrekt og at det er noe de står ved.
  • Uavhengighet   Deltakerne opptrer anonymt, de registrerer og evaluserer selv, upåvirket av ytre påvirkninger.
  • Fleksibilitet  Våre tjenester utnytter tekniologi og nettet som gjør deltakerne i prosessen feksibel med hensyn til tid og sted.