Moderne Ledelse

   Moderne Ledelse

 

Tid er penger    Krav til effektivitet i tid og prosess øker. Utfordringene står i kø. Prioritering er en krevende ferdighet. Det er ikke tid til å korrigere for feil.

Ledelse er å gjennomføre de rette beslutninger, til rett tid, til en kostnad markedet absorberer og med forventet resultat.

Moderne ledelse er å utnytte moderne verktøy og kunnskaper som samlet representerer en større mulighet til å nå de forventede resultateter.

iChange utviklet ledelsesprosesser som skaper engasjement, samhandling og – ikke minst – eierskap til beslutningene. Måten som ledelsesprosessene gjennomføres på inviterer til fleksibilitet, effektiv bruk av tid og optimal utnyttelse av kompetanse.

Vi har utprøvde modeller og støtter prosesser som:

 • Strategiutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Markedsutvikling
 • Endringprosesser
 • Organisasjonsutvikling
 • Prosjektstyring
 • Balansert Målstyring
 • Produktutvikling
 • Kundepanel
 • Utvikling av kravspesifikasjoner
 • Analyse av anbudsdokumenter
 • Kundeverdistrømsanalyser
 • Analyse av lønnsomhetsutvikling