Produkter

   Produkter i iChange

 

iChange arbeider med kontinuerlig forbedring hos våre kunder. Vi har knyttet til oss spennende verktøy, utviklet effektive metoder og tilegnet oss bred kompetanse slik at vi kan utgjøre en forskjell.

Vi representerer i Norge Meetingsphere Ltd med deres interaktive beslutningsstøttesystem, MeetingSphere.

Vi utvikler og tilrettelegger maler (Templates) for prosesser som er hyppig benyttet og leverer disse til våre brukere av MeetingSphere. Dette forenkler og effektiviserer hverdagen deres.

Vi er partnere i Clever Collaboration Group Europe (CCG) som utvikler og leverer eTemplates. I tillegg er de øvrige partnerne i CCG viktige samarbeidspartnere og ressurser for oss, og våre kunder, med sin kompetanse i de land hvor de opererer (Se nærmere presentasjon under Partnere).