Templates

iChange utvikler en rekke «Templates» – eller generelle modeller – for konkrete oppgaver.  Dette kan være alt fra enkle SWOT analyser og kvalitative risikoanalyser, til mer omfattende prosesser som strategiutvikling og risikobasert målstyring.

Kjennetegnet for alle er at de er godt dokumentert, beskrevet og testet i praktisk bruk, og har bevist at det er behov for prosessen som en Template.

Dette sikrer at våre kunder og oppdragsgivere får en utprøvet prosess levert av fasilitatorer med erfaring og kompetanse fra området som prosessen omhandler.

Eksempler på templates:

  • Kvalitativ risikoanalyse
  • HAZID
  • SWOT
  • PESTL
  • Strategiutvikling