MeetingSphere - Bedre møter. Bedre Resultater

 Teknologien for gruppekommunikasjon

 

MeetingSphere er et sett av verktøy, tilgjengelig i internett som tilbyr grupper et effektivt miljø som gir resultater.

 

 

MyMeetingSphere for profesjonelle MeetingSpheres for organisasjoner Portabel MeetingSphere Server for Workshops & Arrangementer
 • Personlig MeetingSphere
 • Fast pris for Host abonnement
 • Ubegrenset antall deltakere
 • Umiddelbart tilgjengelig/ ubegrenset bruk
 • Når som helst / Hvor som helst

 

 • Samhandling mellom «Hosts»
 • Erfaringsutveksling (Best Practice)
 • Skalerbarhet
 • LDAP integrasjon
 • Nettbasert eller lokalt installert
 • Virkelig engasjerende sanntidsløsninger
 • Meningsfylt samhandling
 • Delaktighet og eierskap til «produktet»
 • Flere hundre samtidige deltakere
 • Preinstallert på en miniPC

 

Brukervennlige, selvdokumenterende verktøy som skaper resultater

Idedugnad/Brainstorm – Mange ideer raskt. Anonymt. Enkel kategorisering og sammenslåing av duplikater.  Presentasjon – Enkel framvising med mulighet for diskusjoner. Virker også på smalere båndbredder.
Diskusjon – Samtidig diskusjoner av mange tema. Anonymt. Team identitet. Navngitt. Aksjonsoppfølging – Effektiv plannelgging og oppfølging av aksjoner.  Beslutnings og rapporteringslogg. Vewrsjonsoppfølging.
Votering og analyser – Umiddelbar og fleksibel rangering.  Sanntid analyser og grafer. Noteringsblokk – easy online co-authoring of texts or note taking on non-MeetingSphere activity

 

Resultatene fra møtet er umiddelbart tilgjengelig som en formattert rapport (MS-Word eller PDF) eller Excel.

Deltakerne forstår arbeidsmåten straks, ingen opplæring er nødvendig. MeetingSphere Host kan lære seg det selv, eller delta på nettbaserte kurs for å få mer ut av MeetingSphere raskere. Vi arrangerer også tradisjonelle kurs i bruk av MeetingSphere og fasilitering av møter.

MeetingSphere instruktører hjelper gjerne med standard eller kundetilpassede kurser, nettbaserte eller i klasserom.

Få jobben gjort – kollaborativt

MeetingSphere verktøyene gir operasjonelle og støtte funksjoner, prosjektledere, konsulenter og fasilitatorer mulighet til å

 • levere resultater
 • spare tid
 • redusere kostnader

ved å utnytte en pakke av gjensidig forsterkende effekter:

Engasjement

Produktivitet

Klarhet

 • nøkkelpersoner kan delta direkte eller asynkront
 • monolog blir dialog
 • tilhørere blir bidragsytere
 • reduserte sosiale barrierer for meningsfylte bidrag
 • eierskap forenkler impolementering
 • tilgjengelig umiddelbart
 • aksellererte møteprosesser
 • fokuserte diskusjoner
 • asynkrone møter minimaliserer hindringer/forsinkelser
 • enkel gjenbruk av agendaer
 • Beste Praksis Maler
 • umiddelbar rapportering fra møtet
 • (opsjonell) anonymitet for
  • fullstendig åpenhet
  • redusert motstand
 • klar prioritering ved voteringer
 • multikriteria analyser
 • transparent planlegging og oppfølging av aksjoner/beslutninger