Idedugnad /Brainstorm

  Brainstorm

 

Med MeetingSphere Idedugnad (Brainstorm) blir bidrag samlet inn lynraskt, interaktivt assosiativt  – Uten selvsensur.

Det er derfor idedugnaden gjennomføres anonymt

Idedugnaden er en delt elektronisk «Flip-over». Hver deltaker ser bidragene fra alle straks de er skrevet inn.  Forfatteres av et bidrag forblir ukjent.  Deltakerne kan skrive inn sine bidrag etterhvert som de kommer på dem, så lenge denne aktiviteten er åpen.

  • Informasjonsflyten utvikler seg raskt
  • Bidragene bygger på hverandre
  • Ulike synspunkt åpne opp nye perspektiver
  • Ny innsikt blir mulig

 

Benytt Idedugnad når man trenger å se et problem fra flere og nye sider, og trekke alle mulige løsninger inn i vurderingene.

Alternativt kan deltakernes skjermer (midlertidig) begrenses til kun å vise egne bidrag.  Dette kan være hensiktsmessig hvis dektakerne skal komme opp med innspill uavhengig av hverandre uten å bli påvirket av hverandre.

Vanligvis blir ideer generert i «liste modus» og deretter sortert i «mappe modus».

I de fleste tilfeller vil møteleder (fasilitator) gå igjennom folderne med deltakerne for å korrigere feilplasseringer og eliminere eller så sammen duplikater.

For å finne ut hvilke ideer trenger ytterligere oppfølging, er resultatet av en idédugnad ofte kopiert til en avstemning.

Resultatene av en idédugnad blir automatisk inkludert i møte rapporten. De kan eksporteres til fil eller kopieres via utklippstavlen for bruk i andre programmer.