Diskusjon

   Diskusjon

Avklarende, bedre, raskere diskusjoner

Etter vanlige normer kan en bare diskutere ett tema om gangen. Dette fortrenger andre emner som det er behov for å diskutere på grunn av mangel på tid. Problemet forsterkes i virtuelle møter (eks. audio/videokonferanse) hvor samspillet i tale mellom deltakerne er tregere enn i møterommet.

I en diskusjon med MeetingSphere, flere temaer eller spørsmål kan diskuteres parallelt i en svært effektiv og strukturert måte. Dette sparer tid.

Alle kan bidra, hvor han eller hun har noe å tilby. Ingen innfallsvinkler eller synspunkter er tapt.

En diskusjon i MeetingSphere ligner en «chat» med flere forskjellige tema, og med massevis av verdiskaping. Flere emner kan settes opp parallelt for diskusjon. På den måten kan deltakerne bidra til temaene som betyr mest for dem i stedet for å vente på at deres prioriterte emner skal komme opp.

Skifte i tema skaper ingen problemer: Dokumentasjonen til diskusjonen er klar når som helst. Nye bidrag er uthevet. Navigering mellom emner er enkelt og intuitivt.

Avhengig formålet kan en diskusjon bli gjennomført

  • anonymt for en maksimal åpenhet og redusert tilbakeholdenhet.
  •  med «team identitet» for å identifisere perspektivet i bidraget samtidig som persones identitet er skjult.
  • navngitt når opphavsmannen til et bidrag betyr noe.

 

Valgfritt kan man spesifisere og aktivere spørsmål eller utsagn som vises i alle tema som felles diskusjonsemner.

Som for alle MeetingSphere verktøy kan diskusjonen bli brukt i en dynamisk sanntids debatt eller for en mer fleksibel asynkron utveksling av meninger.

Uansett diskusjon er man sikret maksimal deltakelse.

Dokumentasjon av diskusjonen skjer automatisk er omfattende og nøytral. På denne måten tar man vare på «hvorfor og hva» som skal løses eller besluttes som referanse.

Vis Tema

«Vis Tema» presenterer alle diskusjonsemnene som «snakke-bobler».

Møteleder (fasilitator) kan legge til, redigere, slette eller slå sammen emner via verktøylinjen, på forhånd eller i løpet av et MeetingSphere møte.

Under en diskusjon er navigering mellom emnene enkel. Hver emneballong viser antall bidrag i denne diskusjonen (format: total / ulest).

Deltakere fokuserer på temaer som er særlig relevant for dem, enten fordi de er særlig berørt eller fordi de har noe spesielt å bidra med.

Med mindre emnene er styrt av Møteleder (Fasilitator) via innstillinger, kan deltakerne selv åpne sitt valgte tema med et dobbeltklikk.

Legge til innspill og kommentarer

Deltakerne legger inn sitt bidrag ved å dobbeltklikke på emnet (snakkeboblen) i spørsmålet.

Bidrag blir skrevet inn i dialogboksen. Møteleder kan skjule dialigboksen for å hindre at ytterligere bidrag blir lagt inn.

Kommentarer til et eksisterende bidrag er gjøres ved å markere (klikke) på bidraget i spørsmålet.

Dialogboksens prefix endres til en svingete pil og viser referansenummeret til bidraget som er kommentert. Avhengig av valgte visningen av diskusjonen, vises ny kommentar enten innrykket (flat visning) under bidraget det er henvist til, eller på bunnen av listen (kronologisk visning, «ad #»).

Flytte innspill og kommentarer er enkelt ved å dra og slippe dem i en ønsket rekkefølge.

Navigering mellom emner  Med mindre emner er kontrollert av Møteleder, kan deltakerne bevege seg fritt mellom emnene. Enten ved å lukke diskusjonspanelet som returnerer dem til temavisning eller direkte ved dobbeltklikk på neste eller forrige tema vist til høyre og venstre for åpen diskusjonspanelet.

For å oppnå et felles nivå av informasjon er det noen ganger fornuftig å begrense deltakerne til å lese de siste par minutter i aktiviteten ved å fjerne dialogboksen. På denne måten kan deltakerne gå igjennom og vurdere uleste bidrag uten nye blir lagt til.

Kronologisk vs flat visning  Deltakerne kan skifte mellom «kronologisk» og «gjenget» via knappen på venstre hjørne av panelet.

«Discussion Prompts»  er utsagn eller spørsmål som har blitt angitt av møteleder i innstillingene til diskusjonen. De vises til deltakerne i alle emner.

Dersom slik spørsmål blir benyttet og har blitt satt som «bindende», må alle bidra til at diskusjonen adresserer spørsmålene, enten direkte eller indirekte. Kronologisk syn er utilgjengelig i diskusjoner som er strukturert av «Discussion Prompts».