Partnere

   Partnere av iChange

Partnere er et viktig element i vår streben etter aktualitet og profesjonalitet innenfor våre fokusområder.  Vi har knyttet til oss kapasiteter på en rekke fagområder, i og utenfor Norge, som samme med oss bidrar til stor bredde og omfattende kompetanse.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle en landsdekkende partnerorganisasjon som skal representere oss og våre løsninger i hele Norge.  Partnerne vil også være våre lokale forhandlere av Meetingsphere