MeetingSphere Inc

MeetingSphere er det system for Elektroniske Møter som blir foretrukket av profesjonelle arrangører av workshops, store møter og konferanser.

MeetingSphere Ltd er etablert og drevet av en gruppe profesjonelle aktører innen møte og arrangementsledelse med lang, praktisk erfaring i bruk av Elektroniske Møtesystemer (EMS).  MeetingSphere gjør EMS tilgjengelig for fasilitatorer og prosessledere, men også for generelt bruk for å løse oppgaver i aktiv samhandling i grupper

MeetingSphere’s avdeling for systemutvikling sitter i Hamburg, Tyskland. Salg og service håndteres fra hovedkontoret i England som løpende betjener et stadig voksende marked i hele verden.

Se også MeetingSphere’s hjemmesider: