Jærtek as

Jærtek ble etablert som teknologisenter i 1987 med formål å tilføre kompetanse, utvikle og formidle dataverktøy. Dette for å bidra til økt verdiskapning i næringslivet. Teknologisenterets mål er å ha spisskompetanse innen alle dataverktøy som brukes fra ideen til et produkt unnfanges, utformes, konstrueres, planlegges, produseres, brukes og til slutt destrueres (PLM). Målet søkes gjennom egne aktiviteter og samarbeid nasjonalt og globalt.

Jærteks engasjement skjer ikke med fokus på rask økning i omsetning eller antall ansatte. Utvidelser skjer gjennom nøye vurdering av om teknologien oppfyller Jærteks krav og motto. Like viktig er det at ansatte eller samarbeidspartnere har den ekspertisen som kreves. Jærteks motto er: RIKTIG TEKNOLOGI VIL ALLTID LØNNE SEG! Teknologien alene vil sjeldent oppfylle kravet til lønnsomhet. Det er gjennom samspillet mellom teknologien og mennesker som behersker teknologien at store gevinstene oppnås. Dette fordrer leverandører som ikke bare kan selge, men har mennesker med høy ekspertise. Jærtek utmerker seg som teknologileverandør gjennom anerkjente system for opplæring, kompetanseutvikling og brukerstøtte.