Brannvesenet i Sør-Rogaland

Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS er en betydelig leverandør av kurs og kompetanseheving på områder som brannvern, livredning og førstehjelp.

I tett samarbeid med kursavdelingen i Brannvesenet i Sør-Rogaland har vi utviklet en modell for risikovurdering av særskilte brannobjekt etter brannvernlovens §13. Metoden tar i betydelig grad hensyn til behovet for medarbeidermedvirkning, kompetanseoverføring og eierskap til de tiltak som besluttes implementert som følge av analysen.

Selve analysen gjennomføres som en workshop med aktiv deltakelse av brannfaglig kompetanse fra Brannvesenet etter en forutgående fysisk gjennomgang av anlegget som analyse gjelder.  Risikoanalysen tar en dag som avsluttes med en presentasjon og diskusjon av risikoregisteret fra analysen

Rapporten fra analysen leveres umiddelbart.

Magne Vidar Hopland, Brannvesenet i Sør-Rogaland

Se forøvrig nærmere presentasjon av Risikovurdering av Særskilte Brannobjekt under «Tjenester»