UConsulting AS

UConsulting AS har som mål å utvikle forutsetningene til at høye ambisjoner faktisk blir realisert. Vi designer og understøtter utvikling gjennom å identifisere og videreutvikle det beste i virksomheters ledere og medarbeidere slik at effektiv organisasjonslæring oppstå. Vi har spesialkompetanse til å designe, målsette samt gi støtte til gjennomføring og realisering av slike kvaliteter.

UConsulting AS er kvalifisert i bruken av Tipping Point Methodology, som er et helt unikt helhetlig utviklings og ledelseskonsept(TPM). Metodikken øker selvfølelse, kommunikasjon og gjennomføringsevne på alle nivå i organisasjonen.

UConsulting AS har også nasjonal anerkjent kompetanse i å designe samt tilrettelegge samhandlingsteknologi for å understøtte denne type utviklingsprosesser.

Forutsetning for at varig endring- utvikling skal kunne inntreffe er at prosessen over tid tilføres- utvikler kvaliteter virksomheten fra før ikke har hatt. En slik kvalitet må alltid utvikles gjennom virksomhetens ledelse- nøkkelpersoner og speiles til virksomhetens medarbeidere slik at et kursskifte faktisk kan oppstå. En organisasjons evne til å utvikle ny kunnskap, utnytte denne til selvfornying og målsatt vekst, utgjør vår tids viktigste konkurransefaktor.

Meetingsphere representerer for UConsulting AS et effektivt redskap når vi støtter virksomheter i utvikling av denne type kvaliteter.