Om Oss

 

IChange er et konsulentselskap som fokuserer på kunsten å lede arbeidsprosesser fram til resultater raskt, effektivt, engasjerende og med høy kvalitet i innhold.

Vi benytte moderne IT-baserte  verktøy i våre oppdrag.  I all hovedsak er det Meetingsphere som dekker hele spekteret av funksjonalitet for den krevende arbeidsprosessen i sanntids møter så vel som asynkrone møter i nettet.

Vi er en partnerorganisert virksomhet og det er vår strategi å utvikle vår totale kompetanse og verdi for våre kunder gjennom gjensidig forpliktende partnerskap med kompletterende ressurser.

Partnerne kan være konsulenter som vi knytter til oss direkte og som arbeider sammen med oss under vårt firma. Vi presenterer disse og deres fokus under denne fanen.

Et viktig alternativ er aktivt samarbeid med andre selskaper hvor vi i fellesskap kompletterer vår kompetanse, leveringsevne og geografiske representasjon. Vi er stolte over å presentere disse under fanen «Partnere»

iChange inngår som partner i det europeiske selskapet Clever Collaboration Group (CCG) med tilsvarende representasjon som iChange i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England.  Vi arbeider aktivt for å knytte til oss nye partnere i Europa.