Identitet - Misjon - Visjon

Identitet

En norsk virksomhet kjent for profesjonell kompetanse i fasilitering av forretningsmessige arbeidsprosesser basert på moderne verktøy som skaper motivasjon og eierskap

Misjon

Å gjøre effektiv samhandling – uavhengig av tid og sted – til et viktig og naturlig verktøy i utøvelse av arbeidsprosesser for å nå avtalte mål

Visjon

Å være en av de fremste leverandører av fasilitative tjenester og teknologier, og skape betydelige verdier for våre kunder og våre eiere ved å effektivisere arbeidsprosesser, styrke eierskap til beslutninger og motivasjon til realisering av mål.