Partnere i iChange

Vi presenterer her våre (senior) konsulenter og kompetanse.  I tillegg vil vi også peke på våre partnere som, hver innen sine fagområder, bidrar til å komplettere vår totale kompetanse og levringsevne. Se presentasjon en under Partnere

 

Nils Gunnar Aakvik,
Daglig Leder, MBCI, CIRM, IAF CPF

Nils Gunnar har hotell bakgrunn med eksamen fra Hotellhøyskolen og økonom  fra Rogaland Distriktsshøgskole (nå UIS). Han har det meste av sin erfaring fra IKT bransjen med salg, salgsledelse og prosjektledelse.  De siste årene har han arbeidet som konsulent med fokus på risikostyring, bedriftsrådgiving og profesjonell fasilitering.  Han er sertifisert som MBCI i Business Continuity Institute, som CIRM i Institute of Risk Management og CPF i International Association of Facilitators

 

  
Håkon Sivertsen,
Siviløkonom NHH, MBA, Senior Partner

Siviløkonom med bakgrunn som Salgsdirektør i IBM, administrerende Direktør i Hetland Sparebank og Konserndirektør i Sparebanken 1 SR Bank.  De senere år har han arbeidet med bedriftsrådgiving innen strategisk ledelse, salgsledelse og endringsprosesser.  Han har også hatt flere styreverv i Norge og i utlandet. Han er styreformann i iChange as.

 

Erik Wiig,
MSc, Senior Partner

Sivilingeniør med lang erfaring innen ledelse i norsk industri. Dette omfatter lederposisjoner innen metallurgisk industri og skipsbygging/olje og gassutbygging. Deretter ansatt i Norske Shell med lederansvar innen HMS.

Nils Gunnar Gundersen,
BSc, Senior Partner

Sivilingeniør fra University of Newcastle. Har 40 års ledererfaring fra olje og gassindustrien innen større offshoreprosjekter. Han har 5 års erfaring fra boring med flyterigg og vært Plattformsjef på Valhall og Draugen. De siste 10 år har han vært hyppig benyttet som kursleder for regelverkskompetanse (RVK) arrangert av BI. Han har undervist de siste 15 år i  HMS relaterte fag i både inn-og utland for opplæringsselskapet Petrad.

Ottar Espedal
Senior Partner

Ingeniør med erfaring innen data og telekom fra 1977. Har hatt en rekke ledende stillinger i Rogalandsdata og  Allianse hvor han satt i konsernledelsen. Fra 1998 jobbet han i Telenor med konsernansvaret for Statoil ASA og Statoil Fuel & Retail AS. Han var også Telenors regiondirektør for Rogaland. Har ledererfaring fra 1978 og har ledet en rekker kurs og seminarer innen ulike områder av ledelse, IT og telekom.

Svein Sleire
Senior Partner

Bakgrunn som økonomidirektør med bred ledererfaring fra større ekspansivt selskap i oljeserviceindustrien. I tillegg til funksjonelt ansvar har han ledet store lokale og regionale endringsprosesser i Halliburton-selskapene og var aktiv i en vekst fra knappe 200 medarbeidere til over 2000 i perioden 1995 til 2012. Han har tidligere vært ansatt som økonomidirektør i riggmanagement selskapet Dolphin AS og som finanssjef i Jonas Øglænd AS.

Asgeir Lode
Senior Partner

Utdannet cand. philol (lektor) med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen våren 1979. Han har arbeidet som journalist i Stavanger Aftenblad fra sommeren 1979 til 2013. De siste fire årene i Aftenbladet var han daglig leder i det digitale opplevelsessenteret «Deadline» i mediehuset. I den perioden besøkte mer enn 20.000 skoleungdommer og voksne dette opplevelsessenteret.  Høsten 2012 kom han ut med boka «Englandsfarere – en jærsk tragedie 1941-45» på Dreyers Forlag.  Den er solgt i om lag 4000 eksemplarer.