MappingHealth

   MappingHealth

MappringHealth ble utviklet i et aktivt samarbeide med Aker Solutions MMO for å bidra til å møte tilsynsmyndighetens krav til å redusere de langsiktige helsekonsekvenser av arbeidsmiljøfaktorenes påvirkning på ansatte.

Vår løsning er et omfattende, men brukervennlig system som kartlegger arbeidsoperasjonene og de tilhørende arbeidsoppgaver.  I systemet analyseres helserisiko av eksponering i en funksjon av hyppighet, lengde i tid og alvorlighet for de enkelte arbeidsmiljøfaktorene.  Vi fokuserer på de arbeidsmiljøfaktorer som Petroleumstilsynet (Ptil) har som krav, men er holder systemet åpent for enhver arbeidsmiljøfaktor brukeren finner hensiktsmessig og nødvendig.

MappingHealth er tilgjengelig via internett og er en arena for aktiv samhandling mellom operatører, arbeidsledere og BHT fagpersonell.  Systemet gir innsyn om status på arbeidsoperasjonene til alle interessenter online på skjermen eller via en fleksibel rapportgenerator.

Utvikling av systemet er brukerstyrt og vi legger vekt på samarbeid med brukermiljøer og fagpersonell.