In Via Veiviser for Menigheter

 

InVia Veiviser for menigheter er en helhetlig prosess for utvikling av en strategi for menigheten og arbeidet i menigheten.  InVia Veiviser er utviklet i samarbeide med Terje Rott i Valor og vi fasiliterer og støtter hele prosessen fra den spede begynnelse til en gjennomarbeidet dokument og plan, klar til framlegging for menighetsrådet til godkjenning.

InVia trekker alle interessenter direkte inn i prosessen og sikrer at alle blir hørt og er aktive i arbeidet.  Veivalg vurderes og beslutninger fattes i et miljø av konsensus og en søken etter felles verdier og overordnede mål.

InVia er en effektiv prosess hvor deltakerne guides til et mål alle kan stå inne for.

Prosessen er delt inn i klart definerte faser:

1.Formøte slik at vi kan planlegge og tilpasse prosessen til nettopp din menighet

2.Workshop for at dere skal finne, beskrive og rangere de beste veivalgene

3.Utsendelse av referat fra workshop til deltakerne slik at dere kan gå tilbake og stå i prosessen

4.Utkast til Veiviser utarbeides og sendes ut til deltakerne som forberedelse til det neste steget

5.Møte for samling om ett  forslag til én Veiviser for menigheten

6.Framlegging av forslag til vedtak i Menighetsrådet