Risikostyring

  Risikostyring

 

iChange er knyttet til NS ISO 31000 standarden om Risikostyring.  Vi arbeider etter kvalitative metoder og har utarbeidet en rekker modeller for risikoanalyse etter denne standarden.

Vi har over tiden etablert betydelig kompetanse i gjennomføring og fasilitering av kvalitative risikoanalyser og bruker verktøy som kan karrakteriseres som engasjerende, inkluderende og effektive.

Vi har fasilitert risikoanalyser for virksomheter innen olje og gass industrien, landbasert industri, offentlige virksomheter, helseinstitusjoner og tjenesteytende virksomheter.

Eksempler på analysene som vi har utviklet modeller for er:

  • Kvalitativ Grovanalyse
  • ROS analyse
  • Risikoanalyse av prosjekt
  • HAZID
  • HAZOP
  • Risikovurdering av Særskilte Brannobjekt
  • Risikobasert målstyring (etter ERM standarden)
  • ERM