HAZOP

HAZOP

En HAZOP (HAZard OPerational study) er en strukturert og systematisk gjennomgang av en planlagt eller eksisterende prosess eller operasjon for å identifisere og vurdere potensielle problemer og farer som kan medføre risiko for personell eller utstyr, eller hindre effektiv drift. En HAZOP er en kvalitativ teknikk basert på lede-ord og blir utført av et tverrfaglig team (HAZOP team) gjennom et sett av møter.

iChange forbereder og tilpasser den spesifikke HAZOP i MeetingSphere. Den enkelte deltaker arbeider på egen PC og registrerer fortløpende sine innspill uavhengig av de øvrige deltakere. Tilsvarende utføres analysen av farene av den enkelte deltaker individuelt.  Resultatet presenteres som gjennomsnittet av gruppens enkeltvise vurderinger. Metoden gir økt effektivitet i gjennomføring, økt kvalitet i resultat og kortere bindingstid for viktige nøkkelpersoner.

Med bruk av MeetingSphere kan også hele eller deler av prosessen utføres asynkront som betyr at (deler av) prosessen kan kjøres uavhengig av fysiske møter til bestemte tider, men hvor den enkelte deltaker går inn i MeetingSphere når han har anledning. Prosessen kan gjennomføres på kortere tid og med mindre bruk av ressurser.

Metoden benyttes for prosesser hvor design informasjoner er tilgjengelig. Dette inkluderer vanligvis prosessbeskrivelser, som vurderes i mindre deler av prosessen. For hver av disse er det spesifisert en intensjon med designet. HAZOP teamet avgjør hva som er de potensielle, vesentlige avvik fra hver intensjon, årsaker til avviket og sannsynlige konsekvensene. Man vurderer om eksisterende sikkerhetstiltak er tilfredsstillende, eller om ytterligere tiltak er nødvendig for å redusere risiko til et akseptabelt nivå.

Hensiktsmessige parametere knyttes til intensjon (eks.: flyt, temperatur, trykk, konsistens). Variasjoner i disse parameterne utgjør avvik fra tiltenkt intensjon.
For å identifisere avvik, benytter HAZOP-lederen systematisk et sett av Lede-ord til hver parameter for hver del av prosessen (eks.: mer, mindre, ingen, ikke, del av, revers, før, etter).

HAZOP normalt utføres av et team med definerte roller. Arbeidet av en fasilitator med rolle som HAZOP leder, assistert av en co-fasilitator (Hazop sekretær) med ansvar for teknisk gjennomføring og løpende dokumentasjon. Deltakerne i HAZOP prosessen er representanter fra design, brukermiljøene, eventuelle spesialister og ansvarlige for vedlikehold.