Skretting

Skretting AS er en av Norges største produsenter av for til oppdrettsnæringen med produksjonsfasiliteter i Stavanger, på Averøya og i Stokmarknes.  Anleggene er kategorisert som særskilte brannobjekt med spesielle krav til oppfølging og styring av risiko for brann, eksplosjon og utslipp til miljø.

I Skretting stiller man strenge krav til sikkerhet på alle nivå, og ser det som viktig med en kontinuerlig risikovurdering for å forsikre seg om at risiko ligger innenfor toleranseverdiene.

Det er også viktig at kunnskap om risiko og sikker utøvelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner blir oppretthold og godt forankret i arbeidsstokken.

I samarbeid med Brannvesenet i Sør-Rogaland har iChange fasilitert risikoanalyser knyttet opp til regelverket for «Særskilte Brannobjekt» på alle produksjonsstedene i Norge.

Analysene ble gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse etter ISO 31000 standarden i MeetingSphere og omfattet følgende steg:

  • Identifisering av farer for brann, eksplosjon og utslipp til miljø i de enkelte deler av prosuksjonsanleggene
  • Strukturering og organisering av farene
  • Evaluering av farene etter sannsynlighet og konsekvenser (Liv/Helse, Materielle/økonomiske verdier, Miljø)
  • Forslag til tiltak for de farene som var vurdert utenfor toleranseverdiene

I analysen deltok ansatte fra de forskjellige deler av produksjon og lager samt representanter fra brannvesenet.

Hensikten var selvfølgelig å dokumentere risiko, men en viktig hansikt var også å involvere ansatte direkte for å styrke oppmerksomheten mot HMS og bygge videre på kunnskapen om sikkerhet og helse i virksomheten.