Apply Sørco

Apply Sørco benytter MappingHealth for å kartlegge arbeidsmiljøfaktorenes langsiktige påvirkning på ansattes helse, og ha løpende tilgang til oppdatert informasjon om status i organisasjonen.

Et viktig motiv er også å skape en effektiv arena for samhandling mellom BHT og operasjonen, og mellom prosjektene. Man ønsker å styrke erfaringsoverføring mellom de ulike fagmiljøene og prosjektene i arbeidet med kontinuerlig forbedring.