Aker Solutions MMO

Aker Solutions MMO AS har tatt i bruk MeetingSphere for å legge forholdene best mulig til rette for å øke samhandling, effektivitet og kvalitet i viktige arbeidsprosesser.

Meetingsphere anvendes på en rekke områder hvor en gruppe mennesker samles for sammen å arbeide seg fram til avtalt resultat/løsning.

Så langt har man gode erfaringer innen:

  • Hazid
  • After action reviews
  • Forstudier
  • Innovasjon
  • Planleggingsmøter

 

Aker Solutions MMO var også med på å utvikle MappingHealth, en løsning for kartlegging av arbeidsoperasjonene med hensyn til langsiktig påvirkning av arbeidsmiljøfaktorene på ansattes helse.  MappingHealth er en kilde til informasjon til ansatte, fagavdelingene, kunder og myndigheter.