Fabricom

Fabricom er med sine mer enn 1000 ansatte engasjert i hele verdikjeden, fra forstudier til installasjon, drift og nedbygging, i leveranse av prosjekter til olje og gass industrien.

Vi har bistått Fabricom i en rekke risikoanalyse av prosjekt i for skjellige faser av prosjektet.  Analysene har fulgt Fabricoms modell for risikovurdering av prosjekter, men med våre verktøy for effektiv og kvalitativ gjennomføring og resultat.